ОРАТІВСЬКИЙ ВІСНИК плюс Вівторок, 26 березня, 07:12

Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр святкує 55-ту річницю
Четвер, 18 жовтня 2018, 09:26
19 жовтня 2018 року колектив Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру буде відзначати 55-ту річницю з дня заснування установи. Про це повідомляє Vlasno.info з посиланням на сторінку у Facebook Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр.
 
В святкуванні приймуть участь члени колективу, представники Вінницької обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров'я ОДА, представники громадської Ради при Вінницькій ОДА, громадські активісти, представники пацієнтських організацій, лікарі-ендокринологи. Заходи з нагоди ювілею відбуватимуться в залі обласної філармонії "Плеяда" за адресою вул. Хмельницьке шосе, 7.
 
Початок урочистостей о 14.00, реєстрація гостей з 13.00. Коротка історія закладу Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр на сьогоднішній день є одним з найбільших на Україні медичних закладів, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу хворим з ендокринною патологією. Розташований Центр на території пам'ятника архітектури та садово – паркового мистецтва XVІІІ століття, бувшого родового маєтку графа Грохольського. Організований наказом по облздороввідділу № 172 від 13 березня 1963 р., як обласний ендокринологічний диспансер з метою поліпшення диспансеризації та лікування хворих на ендокринні захворювання. Матеріально – технічна база і штати були передані диспансеру від ліквідованої цим же наказом Вінницької районної лікарні.
 
До 1982 року диспансер розташовувався в районі Старого міста. В штаті було 13 лікарів, із них 5 ендокринологів, 25 медичних сестер. Ліжковий фонд – 50 ліжок, із них 15 хірургічних. Працювала консультативна поліклініка на 50 звернень в зміну, клінічна лабораторія кабінети: рентгенологічний, стоматологічний, фізіотерапевтичний. Першим організатором та головним лікарем був Брітанов О.О (1963-1969 рр.). В подальші роки головними лікарями були Урбанський К.О. та Філь О.Г. Робота колективу диспансеру була направлена на виявлення та облік ендокринної патології, надання спеціалізованої консультативної та госпітальної допомоги хворим з ендокринною патологією, організаційно – методичної допомоги ендокринологам і лікарям мережі лікувально – профілактичних закладів області, підготовку лікарів мережі з питань ендокринної патології. Накопичений статистичний і аналітичний матеріал дав змогу лікарям диспансеру проводити наукові дослідження. Результатом цього були вперше в Україні захищені кандидатські дисертації з питань ендокринології.
 
З 1968 року на базі диспансеру розпочав навчальну і наукову роботу доцентський курс ендокринології, організований при Вінницькому державному медичному інституті ім. М.І.Пирогова, який з 1977 року реорганізований в кафедру ендокринології, першу в державі. З самого початку курс ендокринології, а потім і кафедру очолював до 2000 року, професор, д.м.н. Зелінський Б.О. Нині завідує кафедрою професор, д.м.н. Власенко М.В. Завдяки тому, що диспансер став клінічною базою, значно розширився як об'єм, так і якість надання спеціалізованої і високоспеціалізованої консультативної і госпітальної ендокринологічної допомоги населенню області. З 1982 року диспансер із району Старого міста перейшов на теперішню територію. З'явилась можливість розширення ліжкового фонду і штатів. Шляхом об'єднання диспансеру та ліжок і штатів ендокринологічного відділення обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова стаціонар диспансеру розширився до 150 спеціалізованих ліжок. Були створені терапевтичне відділення № 1 на 50 ліжок, із них 20 дитячих, терапевтичне відділення № 2 на 60 ліжок, хірургічне відділення на 40 ліжок. Стало можливим дещо диференціювати стаціонарну допомогу : в терапевтичному відділенні №1 проходили лікування переважно хворі з патологією щитоподібної залози, в терапевтичному № 2 – хворі на цукровий діабет. З цього ж року введені посади завідуючих клінічними відділеннями і старших медичних сестер відділень. У 1984 році головним лікарем диспансеру став Прудиус П.Г., який очолює заклад і на сьогоднішній день.
 
В 1995 році відповідно до потреб практичної ендокринології (збільшення числа гострих ускладнень цукрового діабету, необхідність хірургічного лікування діабетичних гангрен) в диспансері відкрито відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Всі лікарі – анестезіологи мають спеціальну підготовку з ендокринології. В 1997 році через обмежене фінансування медичної галузі управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації Вінницької області було прийнято рішення про скорочення ендокринологічного диспансеру на 50 ліжок (30 терапевтичних і 20 хірургічних). Але враховуючи тенденцію до зростання ендокринної патології (як цукрового діабету, так і особливо патології щитоподібної залози в зв'язку з Чорнобильською катастрофою) штати диспансеру не скорочувались, а були спрямовані на відкриття нових і розширення існуючих структурних підрозділів (згідно вимог Сент – Вінсентської декларації 1989 року та Комплексної програми «Цукровий діабет») – відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії на 6 ліжок, кабінету патології щитоподібної залози; відділення відновного лікування; кабінету тонкоголкової пункційної біопсії щитоподібної залози; педіатричного кабінету; введена посада лікаря – цитолога в клініко – біохімічній лабораторії. Акредитаційною комісією МОЗ України диспансеру присвоєна вища категорія (сертифікат № 1007 від 23 березня 2000 року).
 
У 2013 були розроблені зміни до Статуту диспансеру та документи щодо перейменування ВОКЕД у Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр. Рішенням сесії обласної ради № 590 від 08.11.2013 року затверджено перейменування та Статут ВОКВЕЦ. У листопаді 2017 року Державна акредитація закладу успішно пройдена та підтверджена вища акредитаційна категорія (серія сертифікату МЗ № 013386 рішення від 23.02.2017 року № 183) На сьогодні Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр розгорнуто на 100 ліжок. В клінічних стаціонарних відділеннях: в терапевтичному відділенні № 1 на 40 ліжок – 10 ліжок для дітей з ендокринною патологією, терапевтичне відділення № 2 – на 40 ліжок, в хірургічному відділенні на 20 ліжок – 15 ліжок для хворих із цукровим діабетом з синдромом діабетичної стопи . ВОКВЕЦ залишається сучасним високоспеціалізованим обласним закладом третинного рівня, колектив якого нараховує 265працівників (в т. ч.: 53 лікаря, з них – 17 ендокринологів (в т.ч. 2 дитячих), 99 медичних сестер, 51 – молодшого медичного персоналу і 62 – обслуговуючого персоналу).
 
В колективі ВОКВЕЦ сьогодні працює 5 кандидатів медичних наук. ВОКВЕЦ є клінічною базою кафедри ендокринології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, завдяки чому якість надання допомоги хворим з ендокринною патологією піднялась до найвищої межі – вона стала високоспеціалізованою. Завдяки співробітництву з кафедрою ендокринології, медична допомога хворим надається згідно сучасних світових вимог науки і практики. Створення на базі диспансеру клінічної бази Фарм Центру при МОЗ України є одним із здобутків такої плідної співпраці. Центр проводить значну роботу в питаннях покращення якості проведення спеціалізованих методів діагностики та лікування хворих з ендокринною патологією. Щорічно в стаціонарних відділеннях ВОКВЕЦ лікується біля 3,5 тис. хворих. Консультативна поліклініка щорічно приймає близько 17 – 18 тис. пацієнтів (65 – 72 тис. відвідувань). В хірургічному відділенні виконується щорічно близько 620 оперативних втручань.
 
Операційна активність є стабільно високою: 85-93%. На базі ВОКВЕЦ щорічно проходять підготовку до 50 лікарів з районів області, а також до 40 середніх медичних працівників. Щороку впроваджується близько 25 нових сучасних методик та технологій у лікувально – діагностичний процес Центру. Завдяки тому, що заклад є клінічною базою, значно розширився як об'єм, так і якість надання спеціалізованої і високоспеціалізованої консультативної і госпітальної ендокринологічної допомоги населенню області. Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр був і є одним з найпотужніших високотехнічних центрів консультативної та стаціонарної допомоги України та країн пострадянського простору, де проходять лікування та консультування десятки тисяч пацієнтів. 
 
Джерело: vlasno.info 
 
Статті
ЕЛЕКТРОМОБІЛізація!!!
Людство стоїть на порозі керованого термоядерного холодного синтезу. А використання енергії сонця, вітру та води стало не просто реальністю, а глобальним трендом, котрий ліг в основу Паризької угоди зі скорочення шкідливих викидів і обмеження глобального потепління до 2050 року. Сьогодні людство переступає межу нових технологій переміщення людини в просторі.
Что нужно сделать Украине для создания умных городов?
Умные технологии все чаще на слуху — часы, бытовая техника, дома и даже целые города... За ними — будущее. Более того — и настоящее тоже. Ведь они среди нас и развиваются так же стремительно, как и интернет вещей (IoT). И невозможно не заметить, как они воздействуют на муниципальные услуги по всему миру
Как не нужно действовать в кризисной ситуации: чему неаграриев может научить распространение вируса АЧС
Практически ежедневные сообщения из регионов Украины об очередной вспышке африканской чумы свиней (АЧС) любому человеку не из агробизнеса хочется как можно быстрее пролистать и забыть. Но если посмотреть на ситуацию со стороны, в ней можно увидеть не только несчастных свиней, но и кейсы для антикризисной работы любого бизнеса

Читати всi >>>
Курс валют
Курс валют на портале Finance.UA